ÁSZF

ÁSZF-Általános szerződési feltételek- Kérjük olvassák el vásárlás előtt

Üdvözlünk webáruházunkban, köszönjük, hogy a BubuBaby termékeiből szeretnél vásárolni!

Kérjük figyelmesen olvasd el vásárlás előtt az alábbi tudnivalókat!

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

1. A Vásárlási Feltételek alapfogalmai
2. A Vásárlási Feltételek célja, közzététele és hatálya
3. Vásárlási Feltételek, amelyek alapján a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást nyújtja a Vásárló részére
4. Szállítási feltételek
5. Fizetési feltételek
6. Áru átvétele, garancia
7. Adatvédelem, adatbiztonság
8. Kiegészítések

A Vásárlási Feltételek alapfogalmai

A.) A Szolgáltató adatai:
Zrena Zoltán egyéni vállalkozó (továbbiakban Szolgáltató)
Cím: 8719 Böhönye, Diófa u. 7. Magyarország
Nyilvántartási szám: 51102272
Nyilvántartva: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Adóigazgatósági azonosítószáma: 68020826-1-34
Statisztikai száma:68020826-7111-231-14
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-102837/2016
Bankszámlaszám:11773085-00390954-00000000 (OTP)
E-mail: info@lovefromjohara.com
B.) A Vásárló: Aki a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatását igénybe veszi, a Szolgáltató webáruházában regisztráltatja magát vagy e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol, illetve a Szolgáltató webáruházát használja.
C.)Fuvarozó: A csomagküldés az MPL futárszolgálaton keresztül történik minden esetben.

A Vásárlási Feltételek célja, közzététele és hatálya

A.) A Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatás Vásárlási Feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az Internetes Vásárlási Szolgáltatással, illetve a Szolgáltató webáruházának igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, az Internetes Vásárlási Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

B.) A Vásárlási Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatási, illetve webáruházi szolgáltatási tevékenységére a Magyar Köztársaság hatályos anyagi jogi jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint a magyar hatósági előírások külön kikötés nélkül is irányadóak. Jogvita esetére a Szolgáltató és a Vásárló egybehangzóan kikötik a Magyar Köztársaság bíróságai joghatóságát, valamint a magyar anyagi és eljárási jogi jogszabályok alkalmazandóságát.

C.)A szolgáltatással kapcsolatos lényeges hírekről, információkról és változásokról a Szolgáltató honlapján vagy elektronikus levélben megküldött hírlevelében ad tájékoztatást. A Szolgáltató a jelen Szerződés feltételeit egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások ezen szerződés új verziójának közzétételétől számított 30 nap elteltével lépnek hatályba. A közzététel ezen a webáruházon és a hozzá tartozó hírlevélben kell, hogy megtörténjen. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, az a módosítás elfogadásának minősül. A Vásárlási Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást biztosítja.

3. Vásárlási Feltételek, amelyek alapján a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást nyújtja a Vásárló részére

A.) A feltételek minden Vásárlóval szemben érvényesek és hatályosak. A Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatával ezeket a szerződéses feltételeket feltétlenül és visszavonhatatlanul kötelezőnek ismeri el. A szerződés területi hatálya Magyarország, azaz szállítási és számlázási címek kizárólag Magyarország területén lehetnek.
B.) Jelen szerződésben Vásárlónak a Szolgáltató webáruházával kapcsolatba lépő természetes személynek minősülnek, és így a Szolgáltató webáruházával kapcsolatos tevékenységükért személyesen felelősek, függetlenül attól, hogy saját jelszóval azonosították magukat, vagy intézmény ügyfeleként kerültek kapcsolatba a Szolgáltató internetes felületével. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait igénybe veszi, az a jelen szerződés elfogadásának minősül.
C.) A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Vásárlási Feltételek azonban kizárólag a Magyarország területére címzett és magyar számlázási címet feltüntetett megrendelésre érvényes.
D.) A Szerződés a Szolgáltató webáruházában a Vásárlási Feltételek elfogadásával jön létre. A Szolgáltató webáruházában való vásárlásnak feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelem gomb megnyomásával lezárja a megrendelés folyamatát. A megrendelés írásos szerződésnek minősül. A szerződést a Szolgáltató rendszere elektronikusan iktatja, ahhoz a Vásárló és a Szolgáltató ügyfélszolgálata is utólag hozzáfér. A szerződés magyar nyelven íródik. A rendelés leadásáról a Szolgáltató rendszere a Vásárlót e-mailben tájékoztatja, hogy a rendelés beérkezett. Ezt követően a Szolgáltató küld egy második visszaigazoló e-mailt a Vásárlónak, melyben Szolgáltató rögzíti a megrendelés teljesíthetőségét.

Amennyiben Szolgáltatónak a rendelt tételek szállításával kapcsolatban bármilyen kérdése lenne (pl. nincs a kért termék, nem tud szállítani az adott termékből, vagy a rendelt méretben, stb.) Szolgáltató a megadott elérhetőségeken megkeresi Vásárlót, hogy egyeztessenek a továbbiakról. Amennyiben Szolgáltató készlethiány, vagy egyéb okból nem tudja teljesíteni a Vásárló megrendelését, és a második visszaigazoló e-mailt követően sem sikerül rendelést módosítani, úgy Szolgáltató maximum 2 héten belül e-mailben értesíti Vásárlót a megrendelés megszüntetéséről, mely esetben Szolgáltató sem anyagi, sem más jellegű kártérítésre nem kötelezhető. Szolgáltató garantálja azt, hogy minden esetben a Vásárló érdekeit tartja a legfontosabbnak, a rendeléseket gyorsan és precízen kezeli.

E.) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.
F.) A Szolgáltató webáruházában történő regisztráció során a Vásárló adatai megadása után a szolgáltató rögzíti azokat, így a Vásárlónak újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia.
G.) A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló az Elérhetőségekben megadott elérhetőségein teheti meg.
H.) Visszaélés esetén, vagy ha a Vásárló nem teljesíti kötelességeit, a Szolgáltató bármikor azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést és törölheti a Vásárló adatait.

4. Szállítási feltételek

A rendelés beérkezését követően a Szolgáltató a második visszaigazoló e-mailjében tájékoztatja a Vásárlót a rendelés teljesíthetőségéről, továbbá a rendelés várható szállítási idejéről. Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt termékeket maximum 6 munkanap alatt átadja a Fuvarozónak, amennyiben az teljesíthető a fentiek szerint.

Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is, azaz Magyarország területén bármilyen szállítási cím megadható. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől is. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani!

5. Fizetési feltételek

Szolgáltató webáruházában a feltüntetett árak bruttó árak. A BubuBaby® Webáruház üzemeltetője –Kőhalmi János- minden megrendelésről számlát állít ki. A csomagolási költségeket a Szolgáltató állja.

Amennyiben a Vásárló a visszaigazoló e-mailben meggyőződött arról, hogy rendelése teljesíthető, akkor a rendelés értékét + szállítási  díjat átutalja a Szolgáltató bankszámlájára. Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben a Vásárló banki átutalása maradéktalanul megérkezik, úgy a Vásárló megrendelését 6 munkanapon belül feladja.

Áru átvétele, garancia

Vásárló köteles a megrendelt, minőségileg kifogástalan árut átvenni, és az áru, valamint a szállítási költségek értékét megtéríteni. Az akciós termékeket Szolgáltató csak az aktuális készlet erejéig tudja biztosítani. Szolgáltató webáruházának termékeiből nem mindig van a kért méret raktáron, ebben az esetben a teljesítési idő hosszabb is lehet. Ha a Vásárlónak megfelel az eggyel kisebb, vagy nagyobb méret, akkor ezt jelezheti a Megjegyzés rovatban.

Ha egy termék Szolgáltató raktárkészletéről elfogyott, akkor a Szolgáltató a második visszaigazoló e-mailjében köteles értesíteni a Vásárlót, majd további egyeztetést kezdeményezve köteles korrigálni Vásárló megrendelését.

Vásárlónak 14 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni számlával együtt. A Távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.

Vásárlót 10.000,-Ft feletti kosárérték felett ingyen szállítás illeti meg. Amennyiben vásárló rendeléséstől csak részben áll el, tehát a végső kosárérték nem éri el a 10.000,-Ft-ot, úgy az ingyenes szállítás már nem illeti meg a Vásárlót.

A Kormányrendelet 5. § c) pontja értelmében a felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

Ha Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus módon küldött levél útján) az alábbi címre: info@bububaby.hu.

Amennyiben a Vásárló a második visszaigazoló e-mailt követően, indokolatlanul, 20 nap elteltével sem kapja meg megrendelését, elvárt, hogy ezt jelezze a Szolgáltatónak. Szolgáltató köteles a küldeményazonosító alapján a lehető leghamarabb tájékozódni a Fuvarozónál. A Szolgáltató és a Fuvarozó hibájából történt késedelmes teljesítés következtében a Vásárló kártérítésre nem jogosult.
Szolgáltató biztosítja, hogy a beszerzett árukosár a rendelésnek megfeleljen. Prospektusokban, szórólapokon, katalógusokban, hirdetésekben és a termékoldalon szereplő adatok, meghatározások, írásos és elektronikus ábrázolások pusztán információ jellegűek, ezért a díszítést, színt, súlyt, minta elhelyezést és a termék más hasonló paraméterét érintő adatok, nem számottevő mértékben, de eltérhetnek az ezekben megadottaktól.

Szolgáltató a gyártási hibákért felelősséget vállal, ebben az esetben a hibás terméket az átvételtől számított 8 munkanapon belül köteles kicserélni, vagy a rendelési értéknek megfelelő értékben cserét biztosítani. Vásárló vállalja, hogy a kifogásolt terméket egyszerű csomagként küldi vissza Szolgáltatónak, és nem utánvéttel, mert az Szolgáltató nem köteles átvenni.

Amennyiben a megrendelt árucikk hibás, és a hiba az áru átvételét megelőzően keletkezett, a Vevőnek az átvételt követően max. 3 munkanapon belül írásban jeleznie kell ügyfélszolgálatunk felé az info@bububaby.hu e-mail címre. A hibás termék visszaérkezésétől számítva, a Vevő választása szerint a 14 napon belül díjmentesen kicseréljük.

A szavatossági reklamáció az eladáskor meglévő, a csak a viselés során jelentkező rejtett anyag- és/vagy gyártási hibákra vonatkozik. A külső mechanikai hatások, túlterhelés, kíméletlen használat, nem megfelelő tisztítás, házilagos javítás eredményeképpen bekövetkező károsodás nem tekinthető rejtett hibának, és a szavatossági jogok elvesztését vonhatja maga után.

A postai úton történő cserével kapcsolatban felmerülő esetleges szállítási költségek a Vásárlót terhelik. Kisebb csomagolási sérülések miatt, amikor a megrendelt termék nem sérült, a Vásárló nem utasíthatja vissza az árut. Amennyiben maga a termék sérül meg a szállítás során, azt Szolgáltató köteles díjmentesen kicserélni. Az árucikk cseréje csak a mellékelt eredeti számla megléte esetén lehetséges. Abban az esetben, ha a terméket a Vásárló használatba vette és nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni, Szolgáltató nem köteles sem visszavásárolni sem pedig cserélni a terméket. Vásárló vállalja, hogy bármilyen észrevétel esetén a Szolgáltató által küldött e-mailben szereplő megrendelési sorszámra hivatkozik.

Ez vonatkozik például arra az esetre, ha a mosási útmutató betartása ellenére a nyomat kikopik vagy megrongálódik a ruhán. Ebben az esetben a Vevő köteles a visszaküldés előtt e-mailben fényképpel bizonyítani a minőségi problémát. Ezt követően ügyfélszolgálatunk 3 munkanapon belül visszajelez és kérheti a hibás termék visszaküldését. A termék visszaküldését követően az Eladó a csereterméket a szokásos határidőn belül postázza, melynek költségét az Eladó vállalja.

A méretbeli eltérések esetén sajnos nem áll módunkban kicserélni a terméket, ezért kérjük, hogy figyelmesen tájékozódjon a www.bububaby.hu-n található mérettáblázatok alapján, illetve kérjen személyes tájékoztatást ügyfélszolgálatunkon. Felhívjuk figyelmét, hogy a mérettáblázattól 1-2 centiméter mértékű eltérés miatt nem tudjuk vállalni a felelősséget, mivel a gyártó sem tudja garantálni az ilyen mértékű egyezést.

A további problémák és félreértések elkerülése érdekében mindenkit megkérünk, hogy nagyobb rendelések leadása előtt, egy próbarendelés formájában győződjetek meg a helyes méretekről és színekről. Ezzel elkerülhető, hogy szennyezzük a környezetünket egy sor feleslegesen legyártott pólóval.

Adatvédelem, adatbiztonság
A.) A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:

A Vásárlóról feltétlen szükséges adatokat: a Vásárló neve, jelszava, elektronikus levelezési címe, szállítási címe, elérhetőségi telefonszáma, számlázási cím. Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató személyre szabott szolgáltatási ajánlatokat, reklám anyagokat küldhessen, összegyűlt statisztikai adatokat megőrizzen, tiszteletben tartva és óvva a személyiségi jogokat. Amennyiben vásárló fényképet, videot, vagy egyéb más vizuális anyagot küld Szolgáltató részére, azzal hozzájárul ahhoz, hogy azokat Szolgáltató saját oldalain, reklámanyagaiban és hirdetéseiben felhasználhassa. A Vásárló adatszolgáltatása önkéntes.

A Vásárló bármelyik megadott adatához a Vásárlón kívül kizárólag a Szolgáltató rendelkezik hozzáféréssel. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át. A Szolgáltató biztosítja, hogy az általa összegyűjtött információk a Vásárló által megadottaknak megfelelőek és pontosak legyenek, a honlap működtetéséhez szükséges mértéket ne lépjék túl, az adatokat pontosan kezeljék és a rendelkezésre bocsátott információk alapján frissítsék, illetőleg, ha azok a továbbiakban már nem szükségesek, töröljék. A Vásárló kötelezi magát arra, hogy kizárólag valós és pontos adatokat ad meg a Szolgáltatónak.

B.) A Vásárló nevével és jelszavával férhet hozzá saját adataihoz. Megadott személyes adatait a Vásárló a Szolgáltató internetes felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve az Elérhetőségekben megadott elérhetőségein keresztül törölheti.

C.) A jelszó titkosságának védelme a Vásárló feladata. A Vásárló feladata is, hogy adatait a megfelelő titkossággal kezelje. A Szolgáltató a jelszó jogosulatlan használatáért nem felel.

Kiegészítések

Amennyiben az Általános Üzleti Feltételek valamely pontja jogilag hatálytalan vagy hiányos lenne, a szerződés további pontjai érvényben maradnak. A hatálytalan vagy hiányos részek helyett az Ptk. ide vonatkozó pontjai érvényesek.
Vásárlónak és Szolgáltatónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, mely közöttük a jelen távszerződés teljesítésével kapcsolatban merül fel.

Tájékoztató a Békéltető Testületekhez fordulás lehetőségéről

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél,  vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

f)a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

g) a testület döntésére irányuló indítványt,

h) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám:06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

A WEBTÁRHELY ÜZEMELTETŐJE:  AB Plusz Bt. abplusz@abplusz.hu